Regulamin

REGULAMIN SKLEPU NOLOGO

(zwanym dalej również: „Regulaminem")

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1 Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.nologostore.com jest NOLOGO Aleksandra Marczewska z siedzibą w Szczecinie (zwanym dalej NOLOGO), posiadająca REGON: 367625879, NIP: 8522314629.

  1.2  Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem NOLOGO Aleksandra Marczewska ul. Bukowska 31/7, 60-555 Poznań; telefonicznie lub przez adres mailowy podany na stronie sklepu internetowego.

  2. Zasady działania sklepu internetowego NOLOGO

  NOLOGO prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej NOLOGO.

  3. Zamawianie towarów

  3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.nologostore.com
  .

  3.2.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

  3.3.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, podając liczbę sztuk zamawianych towarów.

  4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

  4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

  4.2    Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.

  4.3    Po wybraniu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

  4.4    Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności.

  4.5    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis Shoplo) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

  4.6    Klient dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  4.7    W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Shoplo), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Projekt Dzioopla lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Shoplo), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

  4.8    Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

  4.9    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

  4.10  NOLOGO może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

  5. Ceny

  5.1    Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

  5.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

  5.3    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez NOLOGO zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

  5.4    NOLOGO zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

  6. Dostępność zamówionych towarów

  6.1    Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

  6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

  7. Niemożność zrealizowania zamówienia

  W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

  8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

  8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

  8.2    Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto NOLOGO (za pośrednictwem serwisu Shoplo).

  8.3    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

  8.4    UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online za pośrednictwem serwisu Shoplo (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

  8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

  9. Formy płatności za zamówienie

  9.1    Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

  9.2    Przelew: przelewy, które akceptowane są przez NOLOGO, to tzw. szybkie płatności online dokonane przy użyciu serwisu  Blue Media S.A. Cechą szybkich przelewów Blue Media jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

  9.3    NOLOGO nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

  9.4    Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Shoplo.


  Obsługiwane karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  9.5    Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do NOLOGO.

  10. Umowa sprzedaży

  10.1  Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.nologostore.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

  10.2  Umowa może być zawarta w języku polskim.

  11. Wykonanie umowy – termin

  W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy NOLOGO zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 7 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  12. Koszt dostawy

  12.1   Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

  12.2  Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

  -   przesyłka kurierem i płatność online – 15,00 PLN brutto;


  13. Odstąpienie od umowy

  13.1   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  13.2   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

  13.3   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować NOLOGO, www.nologostore.com, ul. Bukowska 31/7 60-555 Poznań, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  13.4   Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego, w zakładce „Odstąpienia od umowy”.

  13.5  Klient może również wypełnić online i przesłać formularz odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

  13.6   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  13.7   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, NOLOGO zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NOLOGO, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NOLOGO została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

  13.8   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  13.9   NOLOGO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  13.10   Rzeczy należy odesłać na adres: NOLOGO Aleksandra Marczewska ul. Bukowska 31/7 60-555 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował NOLOGO o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  13.11   Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  13.12   Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  14. Reklamacje

  14.1   Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów NOLOGO ponosi odpowiedzialność za wady.

  14.2   Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.nologostore.com może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

  14.3   W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym) który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: NOLOGO Aleksandra Marczewska ul. Bukowska 31/7 60-555 Poznań.

  14.4   NOLOGO umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt NOLOGO. W tym celu wymagane jest wysłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego informacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

  14.5   NOLOGO rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

  14.6   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych,  celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

  14.7   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

  15. Rezygnacja z zamówienia

  15.1   Klient może zrezygnować z zamówienia.

  15.2   Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

  16. Postanowienia końcowe

  Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT. NOLOGO nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

  16.1   Przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez NOLOGO danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

  16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

  Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od NOLOGO np. o akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

  16.3. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych jest NOLOGO Aleksandra Marczewska ul. Łukasińskiego 12a 71-254 Szczecin. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów